1231
kezdőlap | Médiaajánló | ufó-esetek | információk | elérhetőség | 4D movie | támogatók | ufó képek, illusztrációk

Információ-óceánban élünk

(Köszönjük, ezredes úr!)

H. Géza ezredes műszaki tisztként kezdte pályafutását. Később többszörös akadémiai végzettséget szerzett, majd a Honvédelmi Minisztériumban kapott beosztást. Mintegy 50 év katonai szolgálat után vonult nyugállományba, azóta kutatásainak szenteli az idejét. Gyermekkora óta érdeklődik az idegen civilizációk iránt - ennek kialakulásában valószínűleg meghatározó szerepet játszik egy, 5 éves korában lezajlott ijesztő találkozás. Szenvedélyévé vált a világtörténelem, majd a magyar őstörténet, később a pszichológia, matematika, és a műszaki tudományok keltették fel az érdeklődését.

H. ezredes mintegy 10 éve kezdett tudatosan kutatni az ufók létezésének bizonyítékai után, s eközben - talán saját maga legnagyobb meglepetésére - döbbenetes információkhoz sikerült hozzájutnia. Számtalan bizonyítékot gyűjtött össze több mint egy évtizedes munkával. Munkájában gyakran hívja segítségül a számmisztikát - a számok birodalmában kutatva talál újabb bizonyítékokat, számára meggyőző érveket a magasabb rendű idegen civilizációk létezésére - valamint a műholdas felvételeket. Fantasztikus mennyiségű eredményét részletesen dokumentálta; ennek másolatát a több órás interjú "záróakkordjaként" átadta Sós Tibornak, a Magyar Ufókutató Szövetség elnökének.

- Több saját élményem is volt, előfordult, hogy a jelenséget más is látta rajtam kívül. Az egyik alkalommal egy objektummal kerültem szembe...
- Amikor beléptem a szobába, a néhány lépésnyire lévő szék előtt megláttam egy nagy, háromszínű gömböt. Vékony fekete kontúr vette körül, ezután egy fehér sáv következett, majd a legbelső része ismét fekete volt. Alul egy szintén fekete, szalagszerű rész látszott. Megpróbáltam közelebb menni hozzá, de akkor eltűnt. Egy másik alkalommal a konyhát árasztotta el egy, az ablakon beáradó vörös fény; ezt a feleségemmel együtt láttuk.

Folyik a vita, vajon a nagyhatalmak, a jelentős intézmények miért nem ismerik el az idegenek létezését. Az egyik meghatározó szerepet játszó szervezet az egyház, amely úgy vélem, korántsem zárkózik el a földönkívüli intelligenciák létének lehetőségétől, hiszen azzal, hogy elfogadják egy Teremtő, egy magasabb rendű "irányító" létezését, eleve közelebb kerülnek az ufókérdéshez. A merev, dogmatikusan megfogalmazott tételeket bizonyára át kell majd értékelniük, ám az alapgondolatot, hogy van földön kívüli világ, mindenképpen meg fogják erősíteni az ufókutatás eredményeképp napvilágra került bizonyítékok.

- Tulajdonképpen a hadsereg és a politikai szféra sem utasítja el kifejezetten az ufótémát, a porhintés és a szemtanúk lejáratása csak a kialakult tudományos hierarchia védelme: az érintett döntéshozók nyilvános véleményalkotását sokkal inkább a hatalommal és tudománnyal szembeni lojalitásuk határozza meg. Semmit sem hajlandók propagálni, amely bármilyen formában ütközhetne más hivatalos szervek és a tudományos világ állásfoglalásával. A következő fontos kérdés, amely gyakran elhangzik az, hogy �?k miért egyes személyekkel veszik fel csupán a kapcsolatot, s miért nem, mondjuk valamelyik nagyhatalommal? Nos, az szinte biztos, hogy magasabb intelligenciával bírnak, fejlettebb technikai szinten állnak, mint mi. S nem utolsó sorban egy egészen más értékrend szerint ítélnek meg dolgokat. A mi "hivatalos" apparátusainknak ők közel sem tulajdonítanak akkora fontosságot, mint azok saját maguknak. A földönkívüliek komplex módon mindenki számára elérhetővé teszik az információkat, hogy azután ezzel ki-ki mihez kezd, az már a saját döntésétől függ. Egyébként az én véleményem szerint Amerika már régen tovább lépett az idegen intelligenciákkal történő kapcsolatfelvétel és -tartás terén, mint amennyit ebből publikálnak, illetve a nyilvánosság előtt elismernek. Ezt támasztja alá a dollár-milliárdokat felemésztő SETI program, amelyet az 1960-as években indítottak, s amely mára nemzetközi tudományos kutatóprogrammá nőtte ki magát. Nyilvánvaló, hogy az Egyesült Államok legfelsőbb vezetőinek köre elfogadja az idegen kozmikus intelligenciák létét... Óriási erőkkel folyik a kutatás, hogy megoldásokat találjanak; hogy mit miért hallgatnak el és tagadnak le, nyilvánvaló. Napjainkban talán az információ a legnagyobb érték: aki ezt birtokolja, azé a hatalom is. Természetes, hogy az előnyt - amíg csak lehetséges - meg akarja tartani magának...
Meg aztán az ember természete olyan, hogy egy bizonyos eredményszint után "összekeveri" magát Istennel - akiben ugyan nem hisz -: magát mindenhatónak tartja. Nem kíváncsi senki más véleményére, nem "hall meg" semmi mást, csak ami az ő hatalmi köreiben, presztízshálózatában, illetve kapcsolatrendszerében elfogadott.
- A magasabb rendű intelligenciák létét bizonyítékok halmaza támasztja alá, ám az emberiség egyszerűen nem a megfelelő aspektusból nézi ezeket a létformákat; velük kapcsolatos elképzeléseink teljesen tévesek. Az idegenek folyamatosan kísérleteznek azzal, hogy felvegyék velünk a kapcsolatot, ám a már korábban említett "szintkülönbség" miatt még nem jártak sikerrel: egyszerűen nem jutottunk még el arra fejlettségi fokra, ahol ezeket megérthetnénk. Egy információs óceánban élünk, ám valahogy úgy vagyunk ezzel, mint az egyszeri ember, aki a fától nem látta az erdőt...
- Mi, emberek, vitathatatlanul "edzettek" vagyunk fantázia terén. Köszönhetően a történelmünket át- és átszövő babonáknak, különféle vallási irányzatoknak, parapszichológiának - egészen "hozzászoktunk" a tudathoz, hogy másféle, magasabb rendű entitások is léteznek a környezetünkben. Szerintem a többség egészen könnyen elfogadná az új helyzetet, ha egyszer az idegenek úgymond a "keblükre akarnák ölelni" az emberi fajt és sor kerülne egy nyílt kapcsolatfelvételre. Mivel többféle csoportról esik szó - magas szőkékről, kis szürkékről, stb. - nem is lenne nehéz dolgunk, mindössze annyi, hogy ki-ki elképzelése szerint neki tetsző magatartásképet alakítson ki. Azután persze - mivel az első benyomás még embertársaink esetében sem mindig helytálló - természetesen lehetne korrigálni... Ám elzárkózni a lehetőség elől pusztán egy képzelt pánikreakció miatt óriási hiba lenne.

A hivatalos vélemények tekintélytisztelete azonban sokak számára egyfajta életszemlélet, ezért természetesen lennének olyanok, akiknek az egész világnézetét romba döntené egy efféle esemény. A tudományos világ - egyelőre - sajnos keményen szembehelyezkedik a témával, s a baj az, hogy korántsem egy önzetlen, magasabb rendű erkölcsi felelősségérzet készteti erre - sokkal inkább saját tekintélyelven alapuló pozíciójának védelme.
Meglátásom szerint a Föld egy hatalmas kísérleti terep. A kísérlet célját nem ismerjük, hiszen sokkal hatalmasabb intelligenciával állunk szemben, egy magasabb rendű irányítással, amit a vallások Istennek neveznek, s mint tudvalévő, az �? útjai kifürkészhetetlenek. Ám már az is óriási eredmény, hogy a jeleket, bizonyítékokat felismerjük. Ezzel megtettük az első lépést. Munkásságom eredményeképp ma már nem hit kérdésének tekintem az ufonauták létezését, hanem több ezer éves bizonyítékokkal alátámasztott ténynek.

Amiben hiszek, az egy mindenek felett álló, magasabb rendű központi irányítás, egyfajta szuperintelligencia.

1231